Harmonogram sympozia

1/ Příjem přihlášek zájemců o sympozium /
doručte do rukou Ing. Křížové, viz. přihlašování

do 28.2.2019

2/ Výběr uchazečů /

provede vyzvaná komise odborné veřejnosti a zástupců města

4.3.2019 v 15.00 hod

3/ Objednávka bloků pískovce a dubu /

dle požadavků vybraných účastníků

10.3.2019

4/ Realizace plakátů, pozvánek, bannerů a webu sympozia

budeme se starat o vaši publicitu

10.3.-30.4.2019

5/ Příprava prostoru pro sochaře
Doprava bloků pískovce a dubu do areálu Zahrady Čech

23.-24.5.2019

6/ Příjezd účastníků v odpoledních hodinách

Ubytování, seznámení se zázemím, společná večeře

26.5.2019

7/ 1. pracovní den
Příprava pracoviště, manipulace s bloky, instalace sítí, od 16:00hod slavnostní zahájení sympozia, tisková konference

27.5.2019

8/ Přijetí sochařů u starosty města, návštěva Severočeské galerie a památek regionu
Bude programem po dobu sympozia

9/ Osazení soch v parku na Mostné hoře
Účastníci budou seznámeni s lokalitou v průběhu sympozia

během měsíce srpna